Cả nhà giúp em với ah: Năm 2014 kế toán nộp báo cáo tài chính theo quyết định 48…

Cả nhà giúp em với ah: Năm 2014 kế toán nộp báo cáo tài chính theo quyết định 48 năm dó báo cáo trắng ko có phát sinh gì vì doanh nghiệp mới thành lập. Săng năm 2015 thì nộp báo cáo theo Thông tư 200 giờ em định nộp lại năm 2015 là quyết định 48 nhưng mà trên hệ thống nộp tờ khai hiển thị là đăng ký nộp báo cáo theo thông tư 200 chứ không theo quyết định 48. Bây giờ em phải đăng ký lại trên hệ thống là nộp báo cáo tài chính theo quyết định 48 và nộp cho năm 2015, 2016 có phải không ah hay là em cứ nộp theo thông tư 200 thôi?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *