cả nhà cho mình hỏi, cty thành lập tháng 12/2016 muốn gộp vào báo cáo tài chính …

cả nhà cho mình hỏi, cty thành lập tháng 12/2016 muốn gộp vào báo cáo tài chính năm 2017 để nộp luôn. Hôm nay thấy cơ quan thuế Ba Đình gửi thông báo là phải nộp QT TNDN cho năm 2016, BCTC thì gộp được nhưng QT TNDN thì phải nộp. Trước đây mình toàn gộp cả nộp luôn thể, nó nằm trong bộ BCTC. Hay quy định mới chưa kịp cập nhật? Hic.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *