mọi người có ai làm trên Misa mà kiểm tra lại Báo cáo thì cứ sai không ạ, cũng k…

mọi người có ai làm trên Misa mà kiểm tra lại Báo cáo thì cứ sai không ạ, cũng k biết là công thức nó lấy kiểu gì nữa :((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

18 thoughts on “mọi người có ai làm trên Misa mà kiểm tra lại Báo cáo thì cứ sai không ạ, cũng k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *