Mọi người cho mình hỏi: Công Ty mình bán 1 chiếc xe ô tô. Giá mua: 3.600.000.000…

Mọi người cho mình hỏi:
Công Ty mình bán 1 chiếc xe ô tô.
Giá mua: 3.600.000.000
Khấu hao: 600.000.000
Giá trị còn lại: 3.000.000.000
Giờ Công ty mình muốn bán lại và xuất hóa đơn GTGT với giá : 1.500.000.000 có được không ?
Tư vấn giúp mình nhé !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi: Công Ty mình bán 1 chiếc xe ô tô. Giá mua: 3.600.000.000…”

  • bán như hàng hóa bình thường chứ có gì đâu bạn, quan trọng là phải do cấp có thẩm quyền cao nhất của doanh nghiệp quyết định (mỗi loại hình DN khác nhau)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *