Mọi người cho em hỏi có ai bị trường hợp này như em ko, e đang sử dụng htkk 3.4….

Mọi người cho em hỏi có ai bị trường hợp này như em ko, e đang sử dụng htkk 3.4.1 nhưng khi e chọn vào kỳ kê khai và chọn đồng ý nó ko hiện ra gì cả. Nếu ai gặp trường hợp này thì tư vấn e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi có ai bị trường hợp này như em ko, e đang sử dụng htkk 3.4….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *