Mọi người cho e hỏi tý ạ. Làm sao để nộp thuyết minh báo cáo tài chính ạ….

Mọi người cho e hỏi tý ạ. Làm sao để nộp thuyết minh báo cáo tài chính ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho e hỏi tý ạ. Làm sao để nộp thuyết minh báo cáo tài chính ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *