Mình cần lên bctc cho một công ty. Bạn nào cần thêm thu nhập ib mình nhé. Chứng …

Mình cần lên bctc cho một công ty. Bạn nào cần thêm thu nhập ib mình nhé. Chứng từ rất ít và đơn giản. Thanks.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mình cần lên bctc cho một công ty. Bạn nào cần thêm thu nhập ib mình nhé. Chứng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *