cho em hỏi, e đang kê khai thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm HTKK 3.4.1 nhưng …

cho em hỏi, e đang kê khai thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm HTKK 3.4.1 nhưng em không hiểu kê khai địa chỉ trụ sở là địa chỉ cơ quan em( trong thành phố Hồ Chí Minh) hay địa chỉ trên chứng minh thư tại Thái Bình ạ
em ghi thế này không biết đúng không? chỉ giúp e với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *