Các anh chị ơi cho em hỏi chút. Em đang làm LCTT thì thấy chỉ tiêu 03 bị lệch so…

Các anh chị ơi cho em hỏi chút. Em đang làm LCTT thì thấy chỉ tiêu 03 bị lệch so với tài khoản 334. Có phải do em hạch toán sai không ạ.
Bị lệch đúng số thuế TNCN a.
Em ví dụ

N 154: 100tr (lương gv)
C 334: 100tr


N 334: 10tr
C3335: 10Tr (thuế TNCN 10%)


N: 334: 90tr
C: 111/112


N 3335
C 111/112

Phần N 334: 10tr chạy vào CĐKT nhưng lại không vào LCTT chỉ tiêu 03 a.

Làm ơn chỉ ra em sai ở đâu ạ. Em cảm ơn.

huhu thuế hôm nay đã gọi nộp báo cáo và thông báo chuẩn bị quyết toán a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị ơi cho em hỏi chút. Em đang làm LCTT thì thấy chỉ tiêu 03 bị lệch so…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *