Cả nhà ơi ! M vào HTKK 3.4.1 làm quyết toán thuế TNCN từ đầu tư vốn theo mẫu 06/…

Cả nhà ơi ! M vào HTKK 3.4.1 làm quyết toán thuế TNCN từ đầu tư vốn theo mẫu 06/KK-TNCN TT 156/2013 thì cứ bị báo lỗi thế này là sao nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà ơi ! M vào HTKK 3.4.1 làm quyết toán thuế TNCN từ đầu tư vốn theo mẫu 06/…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *