Cả nhà mình ơi có ai làm bên phần mềm bhxh-vnpt ko ? Giúp em với! Chả là sáng na…

Cả nhà mình ơi có ai làm bên phần mềm bhxh-vnpt ko ? Giúp em với!
Chả là sáng nay máy em cài lại win nên giờ phải cài lại phần mềm các loại. Cơ mà còn mỗi anh bảo hiểm này em gọi mãi mà ko ai hỗ trợ cho em .
Cảm ơn cả nhà ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà mình ơi có ai làm bên phần mềm bhxh-vnpt ko ? Giúp em với! Chả là sáng na…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *