E làm theo quết định 48. Anh chị cho em hỏi. 1. Năm 2015: cty lỗ Năm 2016: lãi …

E làm theo quết định 48. Anh chị cho em hỏi.
1. Năm 2015: cty lỗ
Năm 2016: lãi
Vậy cuối năm 2016 trên bảng cân đối tài khoản dư nợ ở cả 4211 và 4212 đúng chứ ạ?
2. Năm 2015 e thu vốn điều lệ . Tiền mặt tồn nhiều nên đã để cho sếp vay ko tính lãi. Đầu năm 2016 e có phải thu lại tiền và cuối năm lại chi tiền cho sếp vay ko ạ (tiền mặt 2016 của e vẫn cao). Số tiền cho sếp vay ko tính lãi có đc ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E làm theo quết định 48. Anh chị cho em hỏi. 1. Năm 2015: cty lỗ Năm 2016: lãi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *