Cho mình hỏi tý ạ tài khoản 131 và 331 có số dư hai bên nếu chi tiết công nợ, cò…

Cho mình hỏi tý ạ tài khoản 131 và 331 có số dư hai bên nếu chi tiết công nợ, còn ko chi tiết thì nó bù trừ ra 1 số dư thì mình làm lấy số dư chi tiết hay một cục ạ. Mong các bạn giúp đỡ, cám ơn các bạn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *