Cho em hỏi. Kế toán cũ để tk 2141 số dư bên nợ. Mà cũng ko hiểu sao để dc như v…

Cho em hỏi. Kế toán cũ để tk 2141 số dư bên nợ. Mà cũng ko hiểu sao để dc như vậy. Qua xem xét có thể trc kt định khoản nợ 2141 có 2111.Em làm thế nào triệt tiêu nó cho hết bây giờ. Nhìn mà ngứa mắt quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho em hỏi. Kế toán cũ để tk 2141 số dư bên nợ. Mà cũng ko hiểu sao để dc như v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *