Cả nhà cho e hỏi: công ty hạch toán theo QĐ 48. Lương và các chi phí của bộ phận…

Cả nhà cho e hỏi: công ty hạch toán theo QĐ 48. Lương và các chi phí của bộ phận giám sát, thiết kế cho vào TK 154. Những tháng ko có công trình nào mà mình vẫn trả lương cho họ thì mình sẽ hạch toán vào đâu ạ. Tk 154 hay để vào 642 ạ. Em thấy có một số ý kiến để vào 642 đúng ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi: công ty hạch toán theo QĐ 48. Lương và các chi phí của bộ phận…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *