Bên em ký hợp đồng thiết kế Web từ năm 2012 ma cho đến năm 2016 bên đó thanh lý …

Bên em ký hợp đồng thiết kế Web từ năm 2012 ma cho đến năm 2016 bên đó thanh lý mới xuất hóa đơn. Vậy khi em nhận được hóa đơn thì cho vào 242 phân bổ luôn hay đưa thẳng vào chi phí. trên hóa đơn ghi hai ội dung: 1. ….5.000.000 thuế suất 0
2. Web từ (2013-2017): 6.000.000 thuế suất 10%.
mong mọi người giúp em gấp gấp

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *