Tư vấn giùm em. gấp gấp ạ Tra chứng minh nhân dân của người lao động tên A trê…

Tư vấn giùm em. gấp gấp ạ

Tra chứng minh nhân dân của người lao động tên A trên tncnonline thì được kết quả là MST nhưng lại ra tên người khác. Trường hợp này phải xử lý sao ạ? Đảm bảo là đúng số chứng minh của người A

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Tư vấn giùm em. gấp gấp ạ Tra chứng minh nhân dân của người lao động tên A trê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *