Công ty e cho cty X thuê xe với giá 20tr/tháng, và thời gian công ty X sử dụng x…

Công ty e cho cty X thuê xe với giá 20tr/tháng, và thời gian công ty X sử dụng xe quy định là từ 7:00am đến 6:00pm.Nếu cty X lấy xe sớm hơn hay trả xe muộn hơn thì sẽ lấy thêm 75.000/h. Cụ thể như:
Ngày 1/3 cty X lấy xe lúc 6:00am trả xe lúc 6:30pm
Ngày 2/3……………………..6:30am…………….7:00pm
Ngày 3/3………………………7:00am…………….6:30pm
Cả nhà cho e hỏi để tính thời gian chênh lệch so với quy định trên thì phải dùng hàm gì, e hỏi cách dùng trong excell để tính ý ạ.ai giỏi excel giúp e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty e cho cty X thuê xe với giá 20tr/tháng, và thời gian công ty X sử dụng x…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *