cả nhà ơi cho em hỏi. LĐ ký HĐ dưới 03 tháng, thu nhập dưới 02 trđ/lần có phải k…

cả nhà ơi cho em hỏi. LĐ ký HĐ dưới 03 tháng, thu nhập dưới 02 trđ/lần có phải kê vào bảng kê 05-2/KK-QTTTNCN không ạ. em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà ơi cho em hỏi. LĐ ký HĐ dưới 03 tháng, thu nhập dưới 02 trđ/lần có phải k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *