Em tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ lợi nhuận năm 2015 trên BCKQHĐKD là 40.636.09…

Em tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ lợi nhuận năm 2015 trên BCKQHĐKD là 40.636.099 không bằng số ps trên tài khoản Tk 421 (lệch 108.151). Ai giải thích giúp em số liệu này với? đúng hay sai?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ lợi nhuận năm 2015 trên BCKQHĐKD là 40.636.09…”

  • Bởi vì khoản lãi chậm nộp kế toán cũ hạch toán thẳng nợ tk 4212 có tk 112. Ko thông qua tk 911 để khỏi trừ ra khi tính thuế TNDN đó bạn.

  • C ơi cái này em nghĩ là đúng đấy c ah. Vì bản chất phạt nộp chậm kỳ tính thế ko phải là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.
    – Khi hạch toán khoản này mà chưa nộp thì định khoản Nợ 811 có 3388; đến khi nộp thì hạch toán nợ 3388 có 111/112
    – nếu khi hach toan va nộp ngay định khoản nợ 811 có 111/112
    Tuy nhiên nếu hạch toán theo cách này thì cuối năm lên bctc phải loại khoản phí 811 và trừ nó thẳng vào 421. Chính vì vậy thực tế hầu hết mọi người đều đưa thẳng vào 421 để cuối năm khỏi mất công loại các cp không hợp lý này ra khỏi cp hợp lý khi tính thuế TNDN nên định khoản tiền phạt nộp chậm là: nợ 421 và có 111/112 để đơn giản việc theo dõi ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *