Dear cả nhà! Mọi người đã ai được bảo hiểm xã hội xuống kiểm tra chưa ạ? Bên em …

Dear cả nhà!
Mọi người đã ai được bảo hiểm xã hội xuống kiểm tra chưa ạ? Bên em có lao đông có tham gia bảo hiểm, có 1 nhân viên đang làm hồ sơ thai sản! Ai được kiểm tra rồi chỉ em thủ tục hồ sơ chuẩn bị với nhé! Cám ơn mọi người!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Dear cả nhà! Mọi người đã ai được bảo hiểm xã hội xuống kiểm tra chưa ạ? Bên em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *