Cả nhà cho e hỏi: tháng 9/2016 cty em bi ktra thuế 2 năm 2012-2013, ân địn…

Cả nhà cho e hỏi: tháng 9/2016 cty em bi ktra thuế 2 năm 2012-2013, ân định thuế và fai nộp số thuế TNDN chênh lệch so với kê khai là 9.984.157đ, GTGT -3.291.199đ. Vậy BCTC năm 2016 này em phải điều chỉnh như thế nào ạ? Em xin cảm ơn nhiều ạ ( cty vẫn đang nợ chưa nộp)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *