UPDATE: Em có hỏi cán bộ thuế thì được trả lời là kê khai vào phụ lục 05-2BK/QTT…

UPDATE: Em có hỏi cán bộ thuế thì được trả lời là kê khai vào phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN

Em có vấn đề này nhờ cả nhà tư vấn giúp ạ.
Công ty em có những trường hợp người lao động trong năm ký 2 lần hợp đồng thời vụ không liên tiếp, đã làm đủ cam kết 02/CK-TNCN.
Các năm trước quyết toán theo mẫu 05/KK-TNCN em kê khai những người này vào phụ lục 05-2 dành cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.
Năm nay quyết toán theo mẫu 05/QTT-TNCN có 2 phụ lục là 05-1 (lũy tiến từng phần) và 05-2 (thuế suất toàn phần), em vẫn đinh ninh là sẽ kê khai những người trên vào phụ lục 05-2 nhưng sáng nay em đọc được trong công văn 9611/CT-TTHT có đoạn hướng dẫn:
“….Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động thực hiện đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định…”
Trước giờ em vẫn nghĩ cách tính thuế được xác định theo loại hợp đồng lao động chứ không theo số tháng làm việc của người lao động tại công ty nên không biết hướng dẫn trên có chính xác không? Nếu hướng dẫn đó là chính xác thì em phải kê khai người lao động vào phụ lục 05-1 ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

23 thoughts on “UPDATE: Em có hỏi cán bộ thuế thì được trả lời là kê khai vào phụ lục 05-2BK/QTT…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *