Mọi người cho em hỏi nếu trong năm doanh nghiệp ko phát sinh tài khoản 334. Thì …

Mọi người cho em hỏi nếu trong năm doanh nghiệp ko phát sinh tài khoản 334. Thì ko cần nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Mọi người cho em hỏi nếu trong năm doanh nghiệp ko phát sinh tài khoản 334. Thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *