Mọi người cho em hỏi chút? Công ty em hoạt động bên lĩnh vực phân hữu cơ (mua ph…

Mọi người cho em hỏi chút?
Công ty em hoạt động bên lĩnh vực phân hữu cơ (mua phân bò từ hộ nông dân và bán lại thương lái)
Công ty mới thành lập tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được quy định tại Phụ lục của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.
Theo Khoản 1b, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP Ngày 26/12/2013:
“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:
b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Em đang phân vân về ngành nghề được hưởng ưu đãi nhưng là mua lại từ nông dân và doanh nghiệp thuộc dự án đầu tư mới vùng khó khăn. Như vậy em có được hưởng thuế suất Ưu đãi theo khoản trên không? Cảm ơn mọi người!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi chút? Công ty em hoạt động bên lĩnh vực phân hữu cơ (mua ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *