Em làm như này đã đúng chưa các anh chị Năm 2014 lỗ 10tr Năm 2015 lỗ 50tr Quý 1….

Em làm như này đã đúng chưa các anh chị
Năm 2014 lỗ 10tr
Năm 2015 lỗ 50tr
Quý 1.2016 lãi 20tr
Quý 2.2016 lãi 20tr
Quý 3.2016 lãi 5tr
Quý 4.2016 lãi 10tr
Vậy quý 1.2016 được chuyển lỗ từ 2015 sang 20tr còn thừa 20tr chuyển sang quý 2, 5tr chuyển sang quý 3, 5tr chuyển sang quý 4. Vậy quý 4 tính 5tr theo thuế suất và nộp thuế tndn tạm tính quý 4.
Cuối năm quyết toán dc chuyển lỗ giữa các năm nên năm 2016 cty không phải nộp thuế
Số thuế đã tạm nộp quý 4 dc chuyển sang kỳ sau

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em làm như này đã đúng chưa các anh chị Năm 2014 lỗ 10tr Năm 2015 lỗ 50tr Quý 1….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *