Em chào cả nhà. Mn có ai dùng phần mềm fast không cho em hỏi chút với ạ. Phần mề…

Em chào cả nhà. Mn có ai dùng phần mềm fast không cho em hỏi chút với ạ. Phần mềm có hỗ trợ sửa giá vốn trên phiếu xuất kho không ạ? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào cả nhà. Mn có ai dùng phần mềm fast không cho em hỏi chút với ạ. Phần mề…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *