Các bác có thể giải thích cho em của em 1 chút ko? Chứ bụt chùa nhà ko thiêng. …

Các bác có thể giải thích cho em của em 1 chút ko? Chứ bụt chùa nhà ko thiêng.
Tài khoản 131. Và 331 có số dư 2 bên và lên bctc lấy bù trừ nợ có chỉ để số dư 1 bên.???
Là đúng hay sai? Em nhờ các cao nhân cho em em nó hiểu ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

22 thoughts on “Các bác có thể giải thích cho em của em 1 chút ko? Chứ bụt chùa nhà ko thiêng. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *