Các bác cho em hỏi là phần mềm htkk 3.4.1 không chạy được trên win7 64 bit đúng …

Các bác cho em hỏi là phần mềm htkk 3.4.1 không chạy được trên win7 64 bit đúng không? em cài mà không có được

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Các bác cho em hỏi là phần mềm htkk 3.4.1 không chạy được trên win7 64 bit đúng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *