Anh chị ơi cho e hỏi. Chi nhánh đk MST riêng nhưng dùng chung dấu và hoá đơn vs …

Anh chị ơi cho e hỏi. Chi nhánh đk MST riêng nhưng dùng chung dấu và hoá đơn vs trụ sở chính ( ở cùng tỉnh) thì nghĩa vụ kê khai thuế ntn ạ? E cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi cho e hỏi. Chi nhánh đk MST riêng nhưng dùng chung dấu và hoá đơn vs …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *