Anh chị cho em hỏi với. e nộp tờ khai, nhưng khi kí điện tử báo lỗi không tìm th…

Anh chị cho em hỏi với. e nộp tờ khai, nhưng khi kí điện tử báo lỗi không tìm thấy chữ kí số. nhưng e cắm usb tooken rồi, giờ e không biết cài thế nào nữa. Anh chị giúp em?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi với. e nộp tờ khai, nhưng khi kí điện tử báo lỗi không tìm th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *