Mn xem giúp em, báo cáo tài chính của em có vấn đề gì không ạ, để em nộp với ạ. …

Mn xem giúp em, báo cáo tài chính của em có vấn đề gì không ạ, để em nộp với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

One thought on “Mn xem giúp em, báo cáo tài chính của em có vấn đề gì không ạ, để em nộp với ạ. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *