E cài phần mêm 3.4.1, itax 1.2.1, java e cũng cài rồi, mà sai tờ khai thuế TNCN …

E cài phần mêm 3.4.1, itax 1.2.1, java e cũng cài rồi, mà sai tờ khai thuế TNCN e đọc được, còn tờ khai thuế TNDN nó báo lỗi là sao ạ!! Mấy bác xem giùm e với ạ! E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “E cài phần mêm 3.4.1, itax 1.2.1, java e cũng cài rồi, mà sai tờ khai thuế TNCN …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *