Cty mình có 20 lao động nhưng chỉ đóng BHXH 1 nữa còn lại ko đóng, số lao động k…

Cty mình có 20 lao động nhưng chỉ đóng BHXH 1 nữa còn lại ko đóng, số lao động ko đóng đó giờ muốn đưa tiền lương vào chi phí hợp lý thì cần có giấy tờ gì liên quan ko, xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cty mình có 20 lao động nhưng chỉ đóng BHXH 1 nữa còn lại ko đóng, số lao động k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *