các tiền bối gỡ rối giúp em vụ này với: Năm 2017 e mới phát hiện ra tờ khai thuế…

các tiền bối gỡ rối giúp em vụ này với:
Năm 2017 e mới phát hiện ra tờ khai thuế GTGT Q4/2015 bị sai : ko khê khai 1 hóa đơn đầu ra, ( ke toán dịch vụ làm ) bjo em lấy sổ sách về làm BCTC 2016 mới biết
Năm 2017 em làm lại tờ khai bổ sung và nộp tiền GTGT còn thiếu và tiền phạt
Em có phải làm lại Quyết toán TNDN 2015 ko ? em nghĩ tăng DT 2015 lên thì sẽ phải làm lại QT TNDN . đầu óc mông lung quá
BCTC 2016 sẽ lên theo BCTC cũ 2015 hay nên nộp lại BCTC 2015 và lấy số liệu chuẩn để làm BCTC 2016 cho chuẩn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

11 thoughts on “các tiền bối gỡ rối giúp em vụ này với: Năm 2017 e mới phát hiện ra tờ khai thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *