Các banh cho mình hỏi. Mình đã có mstcn theo chứng minh thư cũ 9 số. Giờ đổi sa…

Các banh cho mình hỏi.
Mình đã có mstcn theo chứng minh thư cũ 9 số. Giờ đổi sang cmt mới 12 số thì mình có phải đk lại mstcn không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các banh cho mình hỏi. Mình đã có mstcn theo chứng minh thư cũ 9 số. Giờ đổi sa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *