Các bác tư vấn giúp e, hôm qua bỗng dưng chuyên quản bên em nói công ty phải tạm…

Các bác tư vấn giúp e, hôm qua bỗng dưng chuyên quản bên em nói công ty phải tạm nộp trước vài chục triệu tiền thuế tạm nộp 2016, mà không nộp là phải lên giải trình, mà công ty e năm 2016 đã tạm nộp thuế tndn 2016 mười mấy triệu rồi, daonh thu công ty e cũng tầm chục tỷ 1 năm , công ty e nộp thuế luôn đầy đủ và đúng hạn, đầu năm công ty e đã thanh kiểm tra thuế 2 năm 14,15 giờ thuế lại đánh 1 thông báo xuống yêu cầu mang sổ sách của 2016 lên giải trình như thế này ( yêu cầu mang sổ cái, sổ chi phí….. như trên ảnh) mà trong khi hạn cuối để hoàn thành báo cáo 2016 là ngày 30/03.haizz, e chán quá.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Các bác tư vấn giúp e, hôm qua bỗng dưng chuyên quản bên em nói công ty phải tạm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *