cả nhà ơi đã có ai nộp BCTC chưa cho mình hỏi chút, mình nộp thuyết minh BCTC và…

cả nhà ơi đã có ai nộp BCTC chưa cho mình hỏi chút, mình nộp thuyết minh BCTC và bảng CĐTK file .doc mà cứ bị lỗi thế này, ai biết thì chỉ mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “cả nhà ơi đã có ai nộp BCTC chưa cho mình hỏi chút, mình nộp thuyết minh BCTC và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *