Cả nhà ơi cho e hỏi vấn đề như sau: tài sản cố định (thời hạn sử dụng: 5 năm ) n…

Cả nhà ơi cho e hỏi vấn đề như sau: tài sản cố định (thời hạn sử dụng: 5 năm ) nhưng sau khi sử dụng 1 năm thì bị hỏng do điều kiện tự nhiên. vậy tài sản này nên sử lý thế nào ạ?
+Theo khoản 4, điều 8, thông tư 45/2013 thì phải xác định dc nguyên nhân gây ra hỏng và yêu cầu bồi thường. Nhưng trường hợp của công ty e là do điều kiện tự nhiên thì phần giá trị còn lại của tài sản em có thể hạch toán vào TK 242 rồi phân bổ dc ko ạ? + Nếu dc phân bổ vào TK 242 thì dc phân bổ theo khung thời gian nào?
Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *