Mọi người cho e hỏi tí. Em làm quyết toán thuế TNCN. Mà e không biết rõ là e p…

Mọi người cho e hỏi tí.
Em làm quyết toán thuế TNCN. Mà e không biết rõ là e phải làm ở phụ lục 05-1BK hay là 05-2BK, và các chỉ tiêu ở đó điền như thế nào ạ.
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho e hỏi tí. Em làm quyết toán thuế TNCN. Mà e không biết rõ là e p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *