Cho e hỏi việc ah. Hộ kinh doanh cá thể đóng bh có dk hưởng chế độ thai sản ko a…

Cho e hỏi việc ah. Hộ kinh doanh cá thể đóng bh có dk hưởng chế độ thai sản ko ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho e hỏi việc ah. Hộ kinh doanh cá thể đóng bh có dk hưởng chế độ thai sản ko a…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *