Các ac tư vấn giúp e với ạ: công ty e mới thành lập tháng 3/2017 vốn điều lệ 1 t…

Các ac tư vấn giúp e với ạ: công ty e mới thành lập tháng 3/2017 vốn điều lệ 1 tỷ chưa có hoạt động j. Hôm nay Gđốc e mua ôto trị giá 650 tr thanh toán TIÊN MẶT lấy hoá đơn GTGT về cty. Vậy e đưa vào là góp vốn bằng tài sản có hợp lệ k và có đc khấu trừ thuế Gtgt đầu vào k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Các ac tư vấn giúp e với ạ: công ty e mới thành lập tháng 3/2017 vốn điều lệ 1 t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *