Anh chị cho em hỏi em đang làm dky MST cho người phụ thuộc trên QTTNCN 3.3.1 như…

Anh chị cho em hỏi em đang làm dky MST cho người phụ thuộc trên QTTNCN 3.3.1 nhưng lại bị lỗi khi khôngnhập mục II là sao ak?
Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi em đang làm dky MST cho người phụ thuộc trên QTTNCN 3.3.1 như…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *