Công ty bên em thành lập tháng 11/2016. Giờ mới nộp tờ 06GTGT thì bị phạt không …

Công ty bên em thành lập tháng 11/2016. Giờ mới nộp tờ 06GTGT thì bị phạt không các bác? Mức phạt thế nào ạ? E xin cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Công ty bên em thành lập tháng 11/2016. Giờ mới nộp tờ 06GTGT thì bị phạt không …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *