Mọi người cho em hỏi ngu tý, đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm là lấy tỷ giá m…

Mọi người cho em hỏi ngu tý, đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm là lấy tỷ giá mua vào cùa ngân hàng giao dịch phải không ak? thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *