Mọi ng ơi cho em hỏi chỉ tiêu thu nhập chịu thuế khác chỉ tiêu TNCT thuộc diện k…

Mọi ng ơi cho em hỏi chỉ tiêu thu nhập chịu thuế khác chỉ tiêu TNCT thuộc diện khấu trừ thuế ntn ạ. Tại sao Nguyễn Đức Việt từ chỉ tiêu thu nhập chịu thuế là 51.300.000 sang chỉ tiêu TNCT thuộc diện khấu trừ thuế chỉ còn 21.000.000 mà của Hoàng Trung Nhật và Lã Văn Nam lại giữ nguyên. Em xin ý kiến mn giúp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *