ĐỌC CV TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN THUẾ THÌ NÊN ÁP ĐÚNG VÀO TRƯỜNG HỢP CỦA ĐƠN VỊ HỎI, Đ…

ĐỌC CV TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN THUẾ THÌ NÊN ÁP ĐÚNG VÀO TRƯỜNG HỢP CỦA ĐƠN VỊ HỎI, ĐỪNG ÁP DỤNG LUNG TUNG.

Nhân dịp một số bạn đăng cái CV số 5421/CT-TTHT, ngày 16/02/2017 của Cục thuế Hà Nội trả lời thắc của Cty TNHH Eagle One Enterprise. Nhiều bạn đọc CV xong lại cho rằng: cục thuế Hà Nội trả lời sai với quy định trong các văn bản pháp luật.

Tôi khẳng định với các bạn, Cục thuế Hà Nội trả lời nội dung trên là không sai. Cái sai là do các bạn hiểu sai mà thôi. Các bạn chưa đọc kỹ cái mấu chốt của vấn đề (đoạn gạch đỏ trong hình dưới) mà Cty Eagle One Enterprise đã nêu lên.

Ở đây, rõ ràng là Cty TNHH Eagle One Enterprise họ TỰ LẤY DÂY TRÓI MÌNH khi quy định khoản tiền nhà ở và chi phí đi lại cho giám đốc thành “KHOẢN CÓ TÍNH CHẤT TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG” trong Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế tài chính của cty ty họ. Vì vậy, khoản chi này không được trừ là điều tất nhiên.

Tóm lại, cái CV này chỉ có tác dụng đối với riêng trường hợp của Cty Eagle One và những trường hợp nào tương tự như vậy. Nó không có tác dụng đối với những đơn vị nào không có nêu các khoản chi kia thành “KHOẢN CÓ TÍNH CHẤT TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG”.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *