Cả nhà giúp em trường hợp này với ah: lượng nguyên liệu bị chênh: 1. Mua vào 25….

Cả nhà giúp em trường hợp này với ah: lượng nguyên liệu bị chênh:
1. Mua vào 25.000kg ( cân tại kho bên bán)
2. Bán ra 25.200kg ( cân tại kho bên mua).
mình chỉ là trung gian ah.đã xuất hoá đơn và thu tiền. giờ xử lý sao với lượng chênh ý ah???
cám ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà giúp em trường hợp này với ah: lượng nguyên liệu bị chênh: 1. Mua vào 25….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *