(Nhờ mng chút ạ) Công ty TNHH hai thành viên thực phẩm Lý Tưởng Việt Nam cần tuy…

(Nhờ mng chút ạ) Công ty TNHH hai thành viên thực phẩm Lý Tưởng Việt Nam cần tuyển gấp kế toán kho và thủ kho.
-yêu cầu:biết sử dụng word, excel.
-làm việc tại 46 Tăng Bạt Hổ.
-Hồ sơ gửi qua mail: [email protected]
P/s: k yc kinh nghiệm nhiều, chỉ cần biết chút ít về nghiệp vụ kế toán, công việc nhẹ nhàng.Ưu tiên những bạn không quá xa công ty để tiện cho việc đi làm hàng ngày.
Phỏng vấn tại:59 Hàng Chuối-HBT-HN

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *