Mọi người cho em hỏi giờ phát hiện ra sai sót BCTC của những năm trước. Do kế to…

Mọi người cho em hỏi giờ phát hiện ra sai sót BCTC của những năm trước. Do kế toán cũ phân bổ sai tài khoản. giờ em điều chỉnh lại được ko mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Mọi người cho em hỏi giờ phát hiện ra sai sót BCTC của những năm trước. Do kế to…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *